Publications

Chichen mère des jaguars

Québec Amérique, Montréal, 2017 (historical novel)

Summary:

El escriba del imperio maya

Grijalbo, Random House Mondadori, México, 2012 (historical novel)

Summary:

Nieve Maya

Plaza Janés, Random House Mondadori, Mexico 2009 (novel)

Summary:

Quetzalcoatl, el hombre huracan

Random House Mondadori, Mexico, 2008, (historical novel)

Summary:

Les Mayas et Cancún

Presses de l’Université de Montréal, Montréal, 1999 (essay)

Summary: